Bílé Stopy

cs
pl

O projektu

Celý projekt byl vyvinut za účelem automatického zpracování informací o aktuálním stavu běžeckých a turistických lyžařských stop v reálném čase. Informace jsou dostupné nejenom v grafické podobě na internetových stránkách, ale i jinou jednodušší formou – tedy pro mobilní přístroje. Pro tento účel jsou stránky zpracovány v responzivním designu umožňující práci v mobilních telefonech, iPodech, tabletech a dalších zařízeních. Nedílnou součástí informací o aktuální úpravě tras jsou i informace o jednotlivých sportovních střediscích, pozvánkách na plánované akce, nejbližší Horské službě, informačních centrech, aktuálním počasí, restauracích apod.

Sezóna 2015-2016

Sezóna 2015-2016 opět rozšiřuje působnost projektu na další území České republiky. Byly kompletně doosazeny stroje upravující stopy v Beskydech. Dalším regionem, který poskytuje informace je Podhostýnský mikroregion. Návštěvníkům portálu jsme na celou sezonu připravili soutěže o věcné ceny našich partnerů (CRAFT, NORDIC, levnelyze.cz). V rámci partnerství se seriálem závodů SkiTour je projekt aktivním účastníkem závodů a přispívá cenami pro vítěze závodů.

Sezóna 2014-2015

Pro tuto a následující sezóny jsme uzavřeli partnerství s jedním z nejvýznamnějších dodavatelů funkčního sportovního oblečení pro amatéry i profesionály – značkou CRAFT. Další partnerství bylo navázáno se pořadatelem seriálu závodů SkiTour. Aktuálně probíhající sezóna nám díky příznivému stavu sněhu dovoluje plně zprovoznit všechna střediska služby portálu. Doplňujeme postupně přenosy dat z dílčích částí regionů, aby vznikla ucelená mozaika stop – tentokráte dva další stroje v Harrachově, jeden v Kořenově a další dva stroje v Beskydech. V rámci návaznosti stop na Polském území byl projekt rozšířen o další partnery, tentokrát na region Góry Bialske. V rámci začlenění informací o úpravě stop z pohoří Krušné Hory jsme navázali spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje, který provozuje informační systém částečně, doplňují informace v našem portálu. O dalším plnohodnotném začlenění celého území jednáme.

Sezóna 2013-2014 – zásadní rozvoj projektu

Tato sezóna i přes výraznou nepřízeň sněhu měla zásadní vliv na rozvoj projektu. Díky účasti na projektu MSK v Ostravě – Jesenická magistrála byly osazeny stroje provádějící údržbu stop v regionu Východních Jeseníků a části Beskyd. Ve spolupráci se Svazkem měst a obcí Krkonoše byl realizován dotační program pro vybavení strojů na úpravu stop v Krkonoších a přeshraniční spolupráce s areálem Jakuszyce v Polsku navazující na stopy v Harrachově. Díky neustále probíhajícímu vývoji portálu byla SMS služba nahrazena responzivní verzí určenou pro tablety a chytré telefony. I přes krátkou a na sníh chudou zimu dosáhl zájem uživatelů v návštěvnosti portálu cca 90 tisíc přístupů.

Sezóna 2009-2010

Pro sezónu 2009 – 2010 byl projekt rozšířen o další zimní střediska. Byly osazeny rolby v Rokytnici na Jizerou, Vrchlabí a Strážné v Krkonoších. Projekt byl prezentován ve zpravodajství televize NOVA.

Sezóna 2007-2008

Před započetím zimní sezóny 2007-2008 již byly osazeny všechny klíčové stroje podílející se na úpravě běžeckých stop celého rozsáhlého území Šumavy. Projekt byl i úspěšně prezentován ve zpravodajství ČT.

Sezóna 2006-2007

Pro zimní sezónu 2006-2007 byl projekt rozšířen o Jizerské hory a i zde byly stroje na úpravu běžeckých stop osazeny monitorovacím zařízením. Zde byla poprvé provedena instalace i do 2 sněžných skútrů s výbornými výsledky. Současně pro tuto sezónu byl projekt rozšířen o SMS službu. Ve spolupráci se společností T-Mobile Czech republic a.s. byla spuštěna SMS služba „BEZKY“ poskytující široké veřejnosti zjištění aktuálního stavu úpravy běžeckých stop pomocí dotazu formou SMS

Sezóna 2005-2006

První náznaky pro realizaci tohoto projektu vznikly na počátku zimní sezóny 2005-2006 ve spolupráci s RRAS (Regionální rozvojová agentura Šumava). Zde vznikla první myšlenka o instalaci monitorovacího zařízení do sněžné rolby, která provádí úpravy běžeckých stop. Původním záměrem byl přehled o provozu rolby za sezónu. První testovací zařízení bylo instalováno v prosinci 2005 do rolby v Českých Žlebech. Systém se osvědčil a do konce sezóny byly instalovány ještě další systémy. Na základě získaných podkladů a informací z roleb vznikl nápad realizovat On-line přenos do webového rozhraní a zobrazovat tyto informace v reálném čase. Největším problémem bylo získávání a zpracování kvalitních mapových podkladů. Každá ze zobrazovaných tras se musela zpracovat a tím vznikla síť reálných tras tak jak jsou v současné době viditelné v mapách.